Utveckling som för oss framåt.

Nacka strand befinner sig i en spännande utvecklingsfas, från att ha varit en företagsmiljö som dominerats av ett fåtal stora företag, till en levande stadsdel med många olika innovativa verksamheter. Idag finns omkring 350 företag med 3000 medarbetare som utvecklas i takt med stadsdelen. Tack vare etableringen av Stockholm Fashion District läggs även grunden för en helt ny mötesarena som lockar internationella modeaktörer och trendsättare.

Flertalet bostadsprojekt pågår och moderna bostadskvarter växer fram. Och framöver kommer stadsdelen att fyllas med tusentals nya invånare som ger mer liv, rörelse, möjligheter och utökat utbud.

Läs mer om pågående bostadsprojekt